Disclaimer WHESC-DESIGN

Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, illustraties, teksten en informatie op deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van WHESC-DESIGN. Overnemen van beeldmateriaal of informatie d.m.v. i-frames is niet toegestaan. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van afdrukken voor eigen individueel gebruik is geoorloofd, voor zover dit binnen de toepasselijke grenzen van de wet valt.

WHESC-DESIGN besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website, maar aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor:

  • schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.
  • schade als het gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.
  • schade als gevolg van het gebruik van gegevens en/of adviezen verstrekt door of namens WHESC-DESIGN via deze website.
  • de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van WHESC-DESIGN nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van WHESC-DESIGN slecht verdraagt met de naam en reputatie van WHESC-DESIGN, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.