Algemene voorwaarden

Algemeen

WHESC-DESIGN hecht grote waarde aan een persoonlijke benadering met u als klant en vindt het belangrijk om u duidelijk te laten weten hoe de werkwijze eruit ziet. Daarom zijn de algemene voorwaarden toegankelijk en duidelijk geschreven.


Contactgegevens

WHESC-DESIGN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder nummer 58313044.
Adres: Voorstsestraat 50-62, 7071PK,  Ulft,  Nederland
E-mail: wouter.heukshorst@whesc-design.nl
Telefoon: +31 (0)6 42 58 19 95
Contactpersoon: Wouter Heukshorst


Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van WHESC-DESIGN.
 • Van toepassing is de versie die u krijgt meegestuurd met de offerte.


Offertes

 • Offertes kunnen worden aangevraagd door de offerteformulieren op de website. Ook kun je per e-mail of telefonisch een offerte aanvragen.
 • De geldigheidsduur van de offerte wordt in de offerte vermeld.
 • Offertes worden, bij voorkeur, per e-mail verstuurd.


Ontwerp/engineeringskosten

Afhankelijk van het type maatwerk product en de complexiteit hiervan zal er als onderdeel van uw maatwerk offerte in veel gevallen een 3D model en eventuele 2D tekening worden getekend. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden besproken tijdens de inventarisatie van uw aanvraag. Mocht u later besluiten geen gebruik te maken van de offerte dan ontvangt u slechts een factuur met de opgegeven ontwerp/engineeringskosten.


Aanvaarding

 • Door aanvaarding van een offerte van WHESC-DESIGN voor maatwerk product(en) accepteert u als klant hetgeen is aangeboden en deze algemene voorwaarden.
 • Aanvaarding van een offerte dient altijd schriftelijk te gebeuren door deze te tekenen voor opdracht. Bij voorkeur wordt deze per e-mail geretourneerd.  Deze dient als overeenkomst tussen u als klant en WHESC-DESIGN.


Voorraad

WHESC-DESIGN werkt zonder voorraad, omdat elke opdracht maatwerk betreft. De door u in opdracht gegeven producten worden exclusief voor u vervaardigd.


Afmetingen

Alle getoonde producten met afbeeldingen en afmetingen op de website betreffen geen standaard producten, maar voorbeeldmodellen of eerder gerealiseerd maatwerk ter illustratie en inspiratie.


Levertijd

 • De genoemde levertijd in de offerte is altijd indicatief.
 • Levering wordt altijd afgestemd in goed overleg.
 • Indien levertijden langer worden dan afgesproken, wordt u hier tijdig van op de hoogte gebracht.
 • Wanneer een beoogde leverdatum verstreken is, geeft dat geen recht op vergoeding of annulering.


Prijzen

 • WHESC-DESIGN kan de genoemde offerteprijs van een verkregen opdracht niet verhogen, tenzij:
  • Een prijsverhoging het gevolg is van meerwerk, die middels een aanvullende offerte door u als klant in opdracht wordt gegeven.
  • Een prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het btw-tarief en/of andere wettelijke heffingen.


Betaling

Omdat alle producten op maat worden gemaakt, vraag ik nieuwe relaties om vooruit te betalen. Bij bestaande relaties hanteer ik, afhankelijk van het type maatwerk product en de complexiteit, een aanbetaling, die in de offerte wordt aangegeven. Nadat een offerte in opdracht is gegeven ontvangt u een factuur met de overeengekomen betalingsconditie. Zodra daarvan de betaling is ontvangen, wordt uw opdracht ingepland en gerealiseerd.


Annuleren

Na ontvangst van de vooruitbetaling of aanbetaling wordt uw opdracht in behandeling genomen. Wanneer u vervolgens de opdracht zou annuleren zal WHESC-DESIGN de vooruitbetaling niet terug betalen en indien er sprake is van een aanbetaling zal het restbedrag voldaan moeten worden.


Afhalen

 • In opdracht gegeven producten kunnen op afspraak afgehaald worden in de werkplaats.
 • Bij afhalen beoordeelt u de producten en bij akkoord dient u te tekenen voor goed ontvangst en juistheid volgens offerte.


Bezorgen

 • In opdracht gegeven maatwerk producten kunnen indien gewenst bezorgd worden.
 • Tijdens het inventariseren van uw aanvraag worden wensen omtrent bezorgen met u afgestemd.
 • De bezorgkosten vindt u op uw offerte.
 • Kleinere producten worden als aangetekende pakketpost naar u verstuurd.
 • Voor grotere producten, zoals maatwerk meubelen, werkt WHESC-DESIGN samen met een vaste vervoerder, die gespecialiseerd is in het bezorgen van uw maatwerk product.
 • WHESC-DESIGN is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan tijdens het transport door derden of eigen vervoer van de klant.
 • U moet als klant altijd aanwezig zijn op de dag dat de pakketpost of vervoerder uw producten bezorgt.
 • De plaatsing locatie van uw product(en) moet op de dag van bezorgen toegankelijk zijn.
 • Als er door u toedoen een nieuw levermoment moet worden gepland dan worden deze bezorgkosten bij u in rekening gebracht. Controleer dus van te voren of uw product door de deuropening, trappenhuis, lift of ander mogelijke doorgang past.
 • U heeft de verplichting om bij bezorging van de producten deze te controleren op beschadigingen. Bij akkoord dient u te tekenen voor goed ontvangst en juistheid volgens offerte. Als er bij levering word geconstateerd dat het product niet overeenkomt met de offerte dient u deze te weigeren en mee retour te geven aan de betreffende chauffeur.


Eigendom

Alle aan u geleverde producten blijven in het bezit van WHESC-DESIGN totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.


Retourneren

De producten, die in opdracht zijn gemaakt, worden geheel naar klant specifieke wensen gemaakt en kunnen niet geretourneerd worden.


Garantie & aansprakelijkheid

 • Alle maatwerk producten worden geleverd met de eigenschappen, die u als klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 • Het garantietermijn op in opdracht gegeven maatwerk producten is 6 maanden.
  • Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken, die ontstaan zijn door fouten in het materiaal of de productie.
 • Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
  • normale slijtage door gebruik.
  • draaiende en bewegende delen.
  • wanneer het product anders wordt gebruikt dan waarvoor het ontworpen is.
  • kleurverschillen binnen eenzelfde materiaalsoort door natuurlijke nuances.
  • het ontstaan van verkleuring, scheuren, kieren en naden. Hout verkleurt en werkt ten aller tijden onder alle weer, vocht en temperatuur invloeden.
  • beschadigingen die door eigen toedoen zijn veroorzaakt.
  • wanneer producten niet volgens de gegeven instructie worden gemonteerd.


Nederlands recht & geschil

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Mocht u ondanks alle inspanningen van WHESC-DESIGN ergens ontevreden over zijn dan heeft WHESC-DESIGN de intentie om tot een gepaste oplossing te komen.


Copyright

Afbeeldingen, tekeningen, foto’s, illustraties, teksten en informatie van publicaties op https://www.whesc-design.nl en https://www.facebook.com/Whesc-Design mogen niet zonder toestemming worden overgenomen.